qr-index

Sint-Anna-ten-Drieën

kerkrondleiding door middel van qr-codes

Welkom bij de Sint-Anna-ten-Drieënkerk

 

De parochiegemeenschap van Antwerpens' Linkeroever wil je

graag danken voor je belangstelling voor het kerkgebouw.

 

De Sint-Anna-ten-Drieënkerk werd ontworpen door architect

Jos Ritzen die nog steeds op Linkeroever woont.

 

Sint-Anneke ziet er erg hedendaags uit, maar is in feite zeer oud.

In 'lang vervlogen tijden' was het Vlaams Hoofd een gehucht van de Oost-Vlaamse gemeente Zwijndrecht.

 

De laatste poging om de in een kuil gelegen St.-Annakerk te kunnen handhaven dateert uit 1956. Het werd echter van dag tot dag duidelijker dat de strijd tegen het grondwater niet meer kon worden gewonnen.

In 1963 kreeg het concept vaste vorm en kwamen de eerste schetsen (een buiten- en een binnenzicht) in de openbaarheid via een folder.

De parochie begon een spaaractie. Een maquette van de ontworpen kerk werd aangemaakt.

Voor de parochianen, vertrouwt met de afgeschreven kerk, was het even wennen. Alle bevoegde autoriteiten waren het erover eens geworden dat alleen een progressief opgevatte constructie zou passen tussen de nieuwe huizen en flatgebouwen. De sierlijke maar op het eerste gezicht eigenaardige contour is een logisch antwoord op de kernvraag hoe de gelovigen best geschikt kunnen worden ten opzichte van het altaar.

 

Het werd dan stilaan tijd dat men de daad bij het woord ging voegen. Op 5 juni 1966 zette de kerkraad nog eens alle argumenten op een rijtje om tot het besluit te komen dat de afbraak van de kerk uit 1905 niet alleen onvermijdelijk was geworden maar ook dringend. Het grondwater reikte reeds tot aan de kerkvloer. Het stond zo goed als vast dat over enkele jaren de kerk totaal ongeschikt zou zijn voor de eredienst.

 

Op zondag 22 oktober 1967 had voor het laatst de zondagsmis plaats in de oude kerk , maar het werd augustus 1968 eer de afbraakwerken een aanvang namen.

De afbraakwerken boden een zielig vertoon. Kranen met zware zwaaiende bollen stootten grote stukken muur om. Men zag de kerk tot puin vervallen. Slechts kleinere gedeelten van sommige glasramen konden voor bewaring in aanmerking komen.

Het was al 1969 wanneer de nieuwbouwwerken voorgoed van

start gingen, maar dan vorderden ze snel en accuraat.

De gevel bestaat uit een verglaasde siersteen met

lichtblauwe kleurschijn en met een ingewerkt kruisenmotief

naast de hoofdingang. De kerkrichting is dezelfde gebleven, zodat de hoofdingang zich langs de Haenegraafstraat bevindt doch achter een licht omhoog hellend

grasveld en zodoende op verhoogd niveau ten opzichte van de straat, vermits opnieuw een onderkeldering met gebruiksruimten is voorzien. Een oprit in twee richtingen leidt naar het brede vooruitgeschoven portaal met glazen toegangsdeuren.

copyright Remy Van Looveren

Info

buiten

- het ontstaan

- de architect

- het concept v/h gebouw

kerkruimte

- het interieur

- oostelijk glasraam

- hoogkoor en

2 glasramen

- zuidelijk glasraam

- tabernakel

- anna 3

- orgel

weekkapel

- gevonden steen

- communiebank

- stuk van preekstoel

- glasramen